Vizyon

Atılan her adımda koşulsuz müşteri memnuniyeti hedef alınarak, bilgi ve teknoloji çağına ayak uyduran teknik alt yapımız, yaratıcı ve stratejik bakış açısına sahip teknik/yönetim kadromuz ile tüm dünyada ve Türkiye’de uluslararası standartlarda, inovatif üretim süreciyle birlikte 1.sınıf kalitede hizmet sunup, üretim yapmak ve sahip olduğumuz yeri korumaktır.

Misyon

Müşteri beklentisinden pazar beklentisine, teknolojik takipten yenilikçi adımlara, doğru yönetim hamlelerinden bireysel başarıya kadar her alanda sistematik çalışma içerisinde olarak, müşterilerimizin sektör bazında tüm ihtiyaçlarını karşılamak, bunu yaparken de dünya standartlarını takip edip, teknolojik yenilikleri ürün kalitesine dahil ederek üretim-müşteri-yönetim üçgenini başarılı şekilde devam ettirmektir.

Kalite Politikamız

APEK GRUP, kurulduğu ilk günden itibaren müşteri taleplerini ve beklentilerini ön planda tutan, bu beklentileri en iyi şekilde karşılayan bir görev bilinciyle hareket etmektedir. Diğer şirketler tarafından referans alınan ve örnek gösterilen APEK GRUP, doğal kaynakları ve şirket kaynaklarını en verimli şekilde kullandığı gibi çevre kirliliği konusunda da son derece dikkatli davranmaktadır. APEK GRUP en kaliteli üretimi yaparken havaya, suya veya toprağa geçici veya kalıcı olumsuz hiçbir etkide bulunmadan, tamamen uluslararası normlara uyarak üretim yapmaktadır.

En kaliteli ürünleri en doğru şekilde müşteriye sunmak için teknolojik gelişmeleri en yakından takip eden ve dünya standartlarında hizmet veren APEK GRUP, sektörde nitelikli insan gücünü geliştirmek ve kalıcılığını sağlamak amacıyla; çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için gerekli zemini hazırlamış, bu disiplin ve öngörüyle kalitede ve her alanda üretimde lider olmayı amaçlamıştır.

Temel Değerlerimiz

İş ahlakı ve insan olma erdemlerini bir bütün olarak gören APEK GRUP, müşteri odaklı hizmetlerini ve girişimlerini teknoloji, bilgi ve verilere dayandırarak uzun ve kısa vadeli olarak tasarlar. Yaptığı tüm planları sistematik şekilde oluşturan firmamız; dürüstlük, insana saygı, toplumsal yaşama katkı, çağa ayak uydurarak değişen ihtiyaçlara cevap verebilme sorumluluğunu ve kaliteden ödün vermeme bilincini bir görev olarak benimser.

Değişimin öncüsü olmak için takım çalışması içerisinde sürekli gelişim düsturunu benimseyen  APEK GRUP, dün ve bugün olduğu gibi yarın da sektörde öncü olmayı ve müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi öncelikli amaçları arasında görmektedir.